ponuka prenájmu
priestory predajne potravín Suchá Dolina 8
1

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
8.12.2017 o 18:00 v Obecnom dome
konsekracia kostola a oltára
21.10.2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome, vstupné 12 Eur
priestorov predajne potravín v obci Suchá Dolina
Spomienkové stretnutie leteckej havárie.
Úradná tabuľa
o poplatkoch za prenájom hrobového miesta
15.12.2017 o 18:00
2018
Dňa 20.11.2007 o 18.00 na OcÚ
v roku 2017 s podporou Programu pre obnovu dediny
28.10.2017 o 18:00 na OcÚ Suchá Dolina
Oznámenie adresy
NR SR vyhlásila na dňa 4. novembra 2017 Voľby so vyšších územných celkov
priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru - Suchá Dolina č.8 -
dňa 15.7.2017 o 18:00 sa uskutoční zasadnutie OcZ
Kalendár akcií