ponuka prenájmu
priestory predajne potravín Suchá Dolina 8
1
2

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
21.10.2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome, vstupné 12 Eur
priestorov predajne potravín v obci Suchá Dolina
Spomienkové stretnutie leteckej havárie.
680. výročie obce Ľubovec
v stredu 06.09.2017 MUDr. Evin neordinuje
Úradná tabuľa
O elektronickej komunikácii
Oznámenie adresy
NR SR vyhlásila na dňa 4. novembra 2017 Voľby so vyšších územných celkov
priestory určené na prevádzku potravín a zmiešaného tovaru - Suchá Dolina č.8 -
dňa 15.7.2017 o 18:00 sa uskutoční zasadnutie OcZ
Čistenie potoka v obci Suchá Dolina
Obec Sedlice zverejňuje PHSR obce
Kalendár akcií