Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
od 16. - 20.07.2018 MUDr. Evin neordinuje
Ľubovec 14.7.2018 o 8:30
16.06.2018 o 10:10:30
v pondelok 11.06.2018 od 8.00 - 11.30
od 9.5 - 16.5.2018
Úradná tabuľa
23.06.2018 o 18:00
Obec Suchá Dolina
verejná vyhláška VSD
VSD, a.s. Košice
do 31.1.2018
Program Odpadovéího hospodárstava PSK na roky 2016-2020
o poplatkoch za prenájom hrobového miesta
2018
Dňa 20.11.2007 o 18.00 na OcÚ
v roku 2017 s podporou Programu pre obnovu dediny
Kalendár akcií