ponuka prenájmu
priestory predajne potravín Suchá Dolina 8
1
2

Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
dňa 18.3.2018 o 14:00 v Obecnom dome
v sobotu 3.2.2018 o 17:00
8.12.2017 o 18:00 v Obecnom dome
konsekracia kostola a oltára
21.10.2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome, vstupné 12 Eur
Úradná tabuľa
do 31.1.2018
Program Odpadovéího hospodárstava PSK na roky 2016-2020
o poplatkoch za prenájom hrobového miesta
2018
verejná vyhláška VSD
15.12.2017 o 18:00
Dňa 20.11.2007 o 18.00 na OcÚ
v roku 2017 s podporou Programu pre obnovu dediny
28.10.2017 o 18:00 na OcÚ Suchá Dolina
Oznámenie adresy
Kalendár akcií