Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
Sedlice 24. - 25. 8.2018
4.- 5. augusta 2018 oddychové centrum Slaná voda
6.8. 2018 o 16:30
od 16. - 20.07.2018 MUDr. Evin neordinuje
Ľubovec 14.7.2018 o 8:30
Úradná tabuľa
úväzok starostu pre volebné obdobie 2018-2022
pre volebné obdobie 2018-2022
06.08.2018 o 18:30
Informácie pre voliča
Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2018
Obec Suchá Dolina
verejná vyhláška VSD
VSD, a.s. Košice
do 31.1.2018
Program Odpadovéího hospodárstava PSK na roky 2016-2020
Kalendár akcií