Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
od 9.5 - 16.5.2018
20.5.2018 o 13:00
v sobotu 21.04.2018 o 11:30
23.4.2018 o 16,00 hod.
26.4.2018 zber elelktroodpadu, kovových odpadov a tetrapakov
Úradná tabuľa
verejná vyhláška VSD
24.03.2018 o 18:00
VSD, a.s. Košice
do 31.1.2018
Program Odpadovéího hospodárstava PSK na roky 2016-2020
o poplatkoch za prenájom hrobového miesta
2018
Dňa 20.11.2007 o 18.00 na OcÚ
v roku 2017 s podporou Programu pre obnovu dediny
28.10.2017 o 18:00 na OcÚ Suchá Dolina
Kalendár akcií