Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
za historický prešovský organ
dňa 18.3.2018 o 14:00 v Obecnom dome
v sobotu 3.2.2018 o 17:00
8.12.2017 o 18:00 v Obecnom dome
konsekracia kostola a oltára
Úradná tabuľa
24.03.2018 o 18:00
VSD, a.s. Košice
do 31.1.2018
Program Odpadovéího hospodárstava PSK na roky 2016-2020
o poplatkoch za prenájom hrobového miesta
2018
verejná vyhláška VSD
Dňa 20.11.2007 o 18.00 na OcÚ
v roku 2017 s podporou Programu pre obnovu dediny
28.10.2017 o 18:00 na OcÚ Suchá Dolina
Kalendár akcií