Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

Oznamy
dňa 1.10.2018 MUDr. Kopanevová neordinuje
od 24.09.2018 do 5.10.2018 MUDr. Evin neordinuje
8. - 9. 9.2018
Sedlice 24. - 25. 8.2018
4.- 5. augusta 2018 oddychové centrum Slaná voda
Úradná tabuľa
Pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
o začatí konania - výrub - VSD
Stavebné povolenie
menovanie a e-mailová adresa na doručovanie
Oznámenie
úväzok starostu pre volebné obdobie 2018-2022
pre volebné obdobie 2018-2022
06.08.2018 o 18:30
Informácie pre voliča
Voľby do samosprávnych orgánov obcí 2018
Kalendár akcií