!!!!!            Miestna ľudová knižnica  otvorená  stredu  16:00 - 17:00           !!!!!!
 

                V roku 2016 Knižný fond dotáciou podporil
                             "Fond na podporu umenia".

                                        Tešíme sa na Vašu návštevu   wink

Knihovníčka:  Ing. Katarína Petrenčáková