Obec Suchá Dolina nemá vlastnú Materskú školu, naše deti navštevujú Materskú školu pri Základnej škole v Sedliciach.

Materská škola má svoju internetovú stránku:

http://ms-zvedavkovia.webnode.sk/