Obec Suchá Dolina
Obecný úrad Suchá Dolina
Suchá Dolina č. 68
082 43 p. Sedlice

Tel.: +421 51 77 82 337 

E- mail:  obecsdolina@gmail.com

Bankové spojenie: Prima banka a.s.., č.ú.: SK29 5600 0000 0088 2135 3002

Starosta obce: Ing. Katarína Petrenčáková

Tel.: 0917 464 534

e-mail: katarina.petrencakova@sucha-dolina.dcom.sk

Zástupca starostu: Štefan  Makara

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Viliam Trojan
Štefan Makara
Ján Petrenčák
Jozef Šebeš
Jozef Vertaľ

 

       
Diskusie
Diskusia Označenie Založil Príspevky Prezretí
Skúška DF Katarína Petrenčáková 2 1258