v sobotu 21.04.2018 o 11:30
23.4.2018 o 16,00 hod.
26.4.2018 zber elelktroodpadu, kovových odpadov a tetrapakov
14.4.2018
za historický prešovský organ
dňa 18.3.2018 o 14:00 v Obecnom dome
v sobotu 3.2.2018 o 17:00
8.12.2017 o 18:00 v Obecnom dome
konsekracia kostola a oltára
21.10.2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome, vstupné 12 Eur