8.12.2017 o 18:00 v Obecnom dome
konsekracia kostola a oltára
21.10.2017 o 19:00 hod. v Kultúrnom dome, vstupné 12 Eur
priestorov predajne potravín v obci Suchá Dolina
Spomienkové stretnutie leteckej havárie.
680. výročie obce Ľubovec
v stredu 06.09.2017 MUDr. Evin neordinuje
6.8. 2017 o 16:00 centrum obce
Memorial p. Cyrila Sabola a Memorial Vladimíra Záhradníka
31.7.2017 zber elelktroodpadu a kovových odpadov