Späť

Ponuka prenájmu

 

Obec Suchá Dolina

ponúka do nájmu priestory vhodné na predajňu potravín v obci Suchá Dolina na adrese Suchá Dolina 8,

nájom je stanovená na 5,- Eur mesačne. Nájomca si uhrádza aj náklady na enegie.

V prípade záujmu kontaktujte starostku obce Ing. Petrenčákovú tel. 0917 464 534