Späť

RALLY PREŠOV

Z dôvodu konania RALLY PREŠOV bude

dňa14.04.2018 uzavretá štátna cesta

  Ľubovec - Suchá Dolina - Sedlice - Miklušovce - Klenov

v čase od 7:40 - 10:30 a 11:40 - 13:40