Späť

Zápis do MŠ Sedlice

 

Vážení rodičia, zákonný zástupca dieťaťa!

    Zástupkyňa Materskej školy v Sedliciach oznamuje:

           od 09. 05. 2018 do 16. 05. 2018

    denne od 11,00 hod. do 16,00 hod. sa uskutoční

 zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

 

Materská škola v Sedliciach ponúka:

 

-  prezentovanie detí na kultúrno-spoločenských podujatiach

-  možnosť pracovať s modernými digitálnymi technológiami   

   a edukačnými programami

-  celodennú starostlivosť o deti v podnetnom prostredí

-  prípravu detí na najlepší vstup do prvého ročníka ZŠ

-  vedenie detí k tvorivému a aktívnemu učeniu

-  udržiavanie ľudových zvykov a tradícií

 

abc materská škôlka