Späť

Zber Elektroodpadu

dňa 26.4.2018 sa podľa harmonogramu  spoločnosti FURA, s.r.o. uskutoční

Zber elektroodpadu, tetrapakov  a kovových odpadov

odpad je potrebné uložiť k bráne a spolu s ním aj  vrece s kovovými odpadmi a oranžové vrece s tetrapakmi.

Za to, že separujete odpady Vám ďakujeme!