v pondelok 11.06.2018 od 8.00 - 11.30
od 9.5 - 16.5.2018
20.5.2018 o 13:00
v sobotu 21.04.2018 o 11:30
23.4.2018 o 16,00 hod.
26.4.2018 zber elelktroodpadu, kovových odpadov a tetrapakov
14.4.2018
za historický prešovský organ
dňa 18.3.2018 o 14:00 v Obecnom dome
v sobotu 3.2.2018 o 17:00