Suchá Dolina má v používaní vlastnej pečate v obecnej agende dlhú, viac ako storočnú tradíciu. Najstaršia objavená pečať pochádza z druhej polovice 19. storočia a je odtlačkom typária datovaného roku 1868. Na pečati s kruhopisom SZÁRAZVOLGY KOZSÉG HIY.( atalos) PECSÉTJE 1868 ( úradná pečať obce Suchá Dolina 1868 ) je vyobrazený na pôde stojaci sedliak s kosou. Vzhľadom na autentickosť tohto symbolu, ako i v súčasnosti pretrvávajúci poľnohospodársky charakter obce, a po odporúčaní heraldickou komisiou ministerstva vnútra, je erb obce zaevidovaný do Heraldického registra SR v tejto podobe:
V červenom štíte na zelenej pažiti stojaci strieborný kosec v čiernych čižmách a čiernom klobúku so zlatou stuhou, s pravou rukou vbok, ľavou sa opierajúci o striebornú kosu, na zlatom kosisku.

 

 

Symboly obce sú: erb, vlajka, zástava, pečať a štandarda starostu obce.

 

Vlajka obce Suchá Dolina pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách žltej, bielej, červenej a zelenej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

 

Erb Suchej Doliny je evidovaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou S – 94/95.