Obec Suchá Dolina je členom Združenie miest a obcí Slovenka.
www.zmos.sk
Zároveň na lokálnej úrovni sme členom  Regionálneho združenia miest a obci Prešov - Šariš.
Na miestnej úrovni sme členom Združenia cestovného ruchu Čierna hora.
http://mrciernahora.sk/
A v poslednom čase sme sa zapojili do Klastra cestiovného ruchu Šariš.
http://www.visitsaris.eu/