Späť

Návrh Dodatku č.2 k VZN 1/2007

Obec Suchá Dolina zverejnila Návrh Dodatku č.2 k VZN 1/2007 o poplatkoch za hrobové miesto v časti Samospráva/Dokumenty/VZN.