Späť

Návrh VZN č.1/2017

 Obec zverejnila na pripomienkovanie Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Suchá Dolina č. 1/2017 v sekcii Samospráva/Dokumenty/VZN.

Prípadne pripomienky môžu občania podať na Obecnom úrade Suchá Dolina v úradných hodinách od 5.10.2017 do 20.10.2017.