oznámenie zač. konania výrub - vsd.pdf

oznámenie zač. konania výrub - vsd.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 12.9.2018 13:23
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
12.9.2018 13:23
Stav: Schválený
Stiahnuť (102k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 5 Dni 102k

Verejná vyhláška VSD

Verejná vyhláška VSD (Verzia 1.1)

Nahral Katarína Petrenčáková, 16.4.2018 9:18
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.1

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
16.4.2018 9:21
Stav: Schválený
Stiahnuť (1,9MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.1 Pred 5 Mesiacov 1,9MB
1.0 Pred 5 Mesiacov 1,9MB

správa auditora2017.pdf

správa auditora2017.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 15.6.2018 10:27
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
15.6.2018 10:27
Stav: Schválený
Stiahnuť (725k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 3 Mesiacov 725k

Späť

Oznámenie o PHSR

Obec Suchá Dolina, Obecný úrad 68, 082 43  Sedlice

Oznámenie o strategickom dokumente

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Sedlice na roky 2016-2020

 

Obstarávateľ strategického dokumentu, Obec Sedlice, Sedlice 176, Prešov, predložil Okresnému úradu Prešov, Odboru starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Sedlice na roky 2016-2020“.

 

 

Oznámenie o strategickom dokumente je okrem tejto stránky tiež zverejnené na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia  Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-sedlice-na-roky-2016-2020

 

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Obecnom úrade Sedlice po dohode na tel. č. 051-7782214 a na Obecnom úrade Suchá Dolina po dohode na tel. 051-7782337.

 

                                                                 

 

                                                                       Ing. Katarína Petrenčáková

                                                                                                                      starostka obce         

 

Vyvesené: 24.4.2017

Zvesené: