oznámenie zač. konania výrub - vsd.pdf

oznámenie zač. konania výrub - vsd.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 12.9.2018 13:23
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
12.9.2018 13:23
Stav: Schválený
Stiahnuť (102k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 5 Dni 102k

Verejná vyhláška VSD

Verejná vyhláška VSD (Verzia 1.1)

Nahral Katarína Petrenčáková, 16.4.2018 9:18
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.1

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
16.4.2018 9:21
Stav: Schválený
Stiahnuť (1,9MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.1 Pred 5 Mesiacov 1,9MB
1.0 Pred 5 Mesiacov 1,9MB

správa auditora2017.pdf

správa auditora2017.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 15.6.2018 10:27
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
15.6.2018 10:27
Stav: Schválený
Stiahnuť (725k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 3 Mesiacov 725k

Späť

Výzva na predloženie cenových ponúk

Projekt : „Čistenie potoka v obci Suchá Dolina“

v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku,

na základe „Špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2017“

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona a tejto výzve

 č.: OcU-SD-57/2017 v Suchej Doline 24.05.2017

 

1.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :

Názov verejného obstarávateľa: Obec Suchá Dolina

Sídlo Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice

Zastúpené: Ing. Katarína Petrenčáková starosta obce

IČO : 00690635

DIČ : 2020546671

Bankové spojenie : Prima banka SK29 5600 0000 0088 2135 3002

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Katarína Petrenčáková

Adresa : Suchá Dolina 10, 0082 43 Sedlice

Telefón : 0917 464 534, 051-7782337

e-mail: obecsdolina@gmail.com

Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach : zmluvných aj technických : Ing. Katarína Petrenčáková

  1. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác.

Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným plnením.

Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.

CPV kód :

45246000-3

Regulácia riek a protipovodňové práce

45246200-5

Práce na ochrane riečnych brehov

45246400-7

Protipovodňové práce

  1. Predmet zákazky : „Čistenie potoka v obci Suchá Dolina