VSD vyhláška2017.pdf

VSD vyhláška2017.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 18.12.2017 11:31
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
18.12.2017 11:31
Stav: Schválený
Stiahnuť (797k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 2 Mesiacov 797k

Späť

XIX. Zasadnutie OcZ Suchá Dolina

Starostka obce Suchá Dolina, Obecný úrad 68, 082 43  Sedlice

 

                                                                                                       V Suchej Doline, 7.12.2017

 

 

P o z v á n k a

                     

Starostka obce, Ing. Petrenčáková Katarína, zvoláva

XIX. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

 

15. decembra  2017 o 18.00 hod.

v kancelárii starostu obce

 

Návrh program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, kontrola uznesení
  3. Rozpočet na rok 2018
  4. Dodatok č.2 k VZN č. 1/2007 o elektronickej komunikácii
  5. Financovanie CVČ Sedlice a Prešov
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Žiadame Vás, aby ste sa zasadnutia zúčastnili v stanovenom čase a nerušili priebeh rokovania neskorým príchodom.

         

 

 

 

                                                                                                     Ing. Petrenčáková Katarína

                                                                                                           starostka obce