Späť

Dodatokč.2 k VZN 1/2007

Obec Suchá Dolina zverejnila  na stránke a na Úradnej tabuli v obci Suchá Dolina schválený Dodatok č.2 k VZN 1/2007 o poplatkoch za hrobové miesto,

v časti Samospráva/Dokumenty/VZN.