Späť

Verejná vyhláška VSD

Obec Suchá Dolina zvejrnila na svojej stránke v sekcii Úradna tabuľa Verejnú vyhlášku k územnému a stavebnému konaniu VSD Košice - Transformačná stanica 2 v obci Suchá Dolina.

Zverejnená na Úradnej tabuli obce Suchá Dolina 13.12.2017.