vyhlásenie volieb.pdf

vyhlásenie volieb.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 1.8.2018 7:49
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 2
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
1.8.2018 7:49
Stav: Schválený
Stiahnuť (127k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 20 Dni 127k

Späť

XXII. Zasadnutie OcZ Suchá Dolina

Starostka obce Suchá Dolina, Obecný úrad 68, 082 43  Sedlice

 

                                                                                                       V Suchej Doline, 2.8.2018

 

 

P o z v á n k a

                     

Starostka obce, Ing. Petrenčáková Katarína, zvoláva

XXII. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

 ktoré sa uskutoční dňa

 

06. augusta 2018 o 18.30 hod.

v kancelárii starostu obce

 

Návrh program zasadnutia:

 

  1. Otvorenie, schválenie programu
  2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa, voľba návrhovej komisie
  3. Plnenie rozpočtu za II.Q 2018
  4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
  5. Smernica č.1/2018 k veřejnému obstarávaniu
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

 

Žiadame Vás, aby ste sa zasadnutia zúčastnili v stanovenom čase a nerušili priebeh rokovania neskorým príchodom.

         

 

 

 

                                                                                                     Ing. Petrenčáková Katarína

                                                                                                           starostka obce


správa auditora2017.pdf

správa auditora2017.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 15.6.2018 10:27
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
15.6.2018 10:27
Stav: Schválený
Stiahnuť (725k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 2 Mesiacov 725k