Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného - Mestského - Miestneho1) zastupiteľstva

v ....Suchej Doline............

Obec - Mesto - Mestská časť1) .......Suchá Dolina................................... uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného - mestského - miestneho1) zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

  1. Michal Hric, 29 rokov, vodič, Kresťanskodemokratické hnutie
  2. Štefan Makara, 55 rokov, výsluhový dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
  3. Ján Petrenčák, 36 rokov, murár, Kresťanskodemokratické hnutie
  4. Jozef Šebeš, 41 rokov, zámočník, Kresťanskodemokratické hnutie
  5. Pavol Šebeš, 39 rokov, murár, Kresťanskodemokratické hnutie

.

Vo volebnom obvode sa volí ......5....... poslancov.

 

 

V

Suchej Doline

Dátum:

17.09.2018

     

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1)

..........Suchá Dolina...............

Obec - Mesto - Mestská časť1) .........Suchá Dolina........................................ uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti1):

 

  1. Katarína Petrenčáková, Ing., 37 rokov, starostka obce, Kresťanskodemokratické hnutie

 

.

V

Suchej Doline

Dátum:

17.09.2018

     

 

podpis

odtlačok pečiatky obce

 

 

 

1) Nehodiace sa prečiarknite (vypustite).


Verejná vyhláška VSD

Verejná vyhláška VSD (Verzia 1.1)

Nahral Katarína Petrenčáková, 16.4.2018 9:18
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 4
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.1

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
16.4.2018 9:21
Stav: Schválený
Stiahnuť (1,9MB) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.1 Pred 6 Mesiacov 1,9MB
1.0 Pred 6 Mesiacov 1,9MB

správa auditora2017.pdf

správa auditora2017.pdf (Verzia 1.0)

Nahral Katarína Petrenčáková, 15.6.2018 10:27
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3
Komentáre
Zatiaľ nie sú žiadne komentáre. Buďte prví.

Verzia 1.0

Naposledy upravil Katarína Petrenčáková
15.6.2018 10:27
Stav: Schválený
Stiahnuť (725k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 4 Mesiacov 725k