Harmonogram vývozu odpadu v obci je možné pozrieť si na stránke spoločnosti FURA, s.r.o.

http://www.fura.sk/obce/pdf/po/Sucha%20Dolina_PO.pdf