Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Vitajte na stránke obce Suchá Dolina.

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Miestna  volebná komisia v Suchej Doline uverejnenie výsledkov Volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce Miestna volebná komisia v Suchej Doline, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uverejňuje  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 10. novembra 2018.
...viac...

Zverejnené 12.11.2018 -ST-


 

Zber Nebezpečného odpadu

nebezpečný odpad.jpg

Dňa 15.10.2019 o 9:15 – 10:30 sa  uskutoční v našej obci zber
 NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 Zber sa uskutoční pri Obecnom dome, odpad je potrebné doniesť v stanovený čas osobne a odovzdať vodičovi auta, a preukázať sa Občianskym preukazom!!
 
Zbierajú sa: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL.
!!! Nezbi ...viac...

Zverejnené 12.10.2019 -ST-


 

Uskutočnenie odstrelu v lome Suchá Dolina

výbuch.jpg

Hlásenie odstrelu  
Lom Suchá Dolina oznamuje občanom, že dňa 14.10.2019 v čase od 11:00 - 13:00 hod. sa v dobývacom priestore lomu uskutoční odstrel.
Z bezpečnostných dôvodov je zakázane sa pohybovať a zdržiavať v blízkosti dobývacieho priestoru lomu.
Vedenie VSK Mineral, lom Suchá Dolina
viac...

Zverejnené 12.10.2019 -ST-


 

Menovanie zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

MENOVANIE
ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
V zmysle § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n u j e m
za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy
obce Suchá Dolina, konané dňa 10. novembra 2018,
Slávu Pfefferovú
Kontakt: Suchá Dolina 61, 082 ...viac...

Zverejnené 28.8.2018 -ST-


 

Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca.

Protipožiarna ochrana.png

 
Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa nevypláca.
Vykurovacie obdobie prináša zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru o čom svedčí každoročná hasičská štatistika požiarovosti. V okresoch Prešov a Sabinov bolo počas predošlého vykurovacieho obdobia zaznamenaných 15 požiarov od vykurovacích systémov, pri ktorých boli vyčíslené priame škody na 56 450 eur a uchránené hodnoty vo výš ...viac...

Zverejnené 12.10.2019 -ST-


 

Oznam pre nezávislých kandidátov

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom      Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandid ...viac...

Zverejnené 27.8.2018 -ST-


 

Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja

psk-inak2.jpg

Kvalita poskytovaných služieb v prímestskej autobusovej doprave Prešovského samosprávneho kraja  
Dobrý deň, radi by sme Vás požiadali o vyplnenie dotazníka zameraného na zistenie dôležitosti a spokojnosti vybraných kritérií kvality v prímestskej autobusovej doprave na území Prešovského samosprávneho kraja. 
Pre Prešovský samosprávny kraj je dôležité poznať názor občanov. Pomocou tohto dotazníka budeme môcť spoznať požiadavky a s ...viac...

Zverejnené 12.10.2019 -ST-


 

Oznámenie starosta

OZNÁMENIE
o určení úväzku starostu pre volebné obdobie 2018 -2022
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina, podľa §11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením č. 84/2018 zo  dňa  06.08.2018 určilo,
že úväzok starostu pre funkčné obdobie 2018-2022 bude 75%
 
V Suchej Doline, dňa  07.08.2018
  ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -ST-


 

Oznam počte poslancov a volebnom obvode

OZNÁMENIE
o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí
10. novembra 2018
 
Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina, podľa §166 ods.1 a 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 84/2018   zo  dňa  06.08.2018 určilo,
že Obecné zastupiteľstvo obce Suchá Dolina ...viac...

Zverejnené 8.8.2018 -ST-


 

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov

Zámer dlhodobého prenájmu nebytových priestorov v obecnej budove na základe zákona č. 138/1991 Z. z., § 9a, ods.9 písm. c) prenájom obecného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  
OBEC Suchá Dolina, Obecný úrad Suchá Dolina 68, 082 43 Sedlice , tel. 051/778233, e-mail: obecsdolina@gmail.com, oznamuje svoj zámer dlhodobého prenájmu obecného majetku.
Predmet prenájmu:
Obecná budova: Suchá Dolina sup. č. 65, stojaca n ...viac...

Zverejnené 13.7.2018 -ST-


 
Položky 6-10 z 10

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka